کارخانه لیمون چینی آراد

لیــــــــــمون چیــــــــنی آراد

تولید کننده انواع ظروف آشپزخانه چینی در سال 1393 با اندیشه ایجاد تحول و تاثیرگذاری

در کیفیت و تنوع انواع ظروف آشپزخانه چینی با ظرفیت تولید سالیانه 2500تن به بهره

برداری رسید .این شرکت با دیدگاه توسعه پایدار و شعار "همیشه یک گام جلوتر با بهترین

محصولات" کلیه تصمیمات و روش های اجرایی خود را به گونه ای طراحی و اجرا نموده

است که بتواند بهبود مستمر را در تمامی فرآیند ها و فعالیت های خود به عنوان یک فرهنگ

جاری سازد لذا در این راستا موفق به طراحی ، ساخت و تولید بیش از 70 نوع انواع ظروف

آشپزخانه چینی سخت شده است

شگفتی طرح و رنگ را با محصولات لیمون چینی آراد تجربه نمایید *** شعار شرکت "همیشه یک گام جلوتر با بهترین محصولات" ***
780new
780b
780c
lemon
780p